TR EN

YÖNETMELİK

PDF İNDİR

GİRİŞ

Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD), her yıl gerçeklestirmek üzere "Pazar Araştırmaları" alanında “Baykuş Ödülleri” etkinliğini düzenlemektedir. Ödülle ilgili bilgiler ve kurallar aşağıda sunulmaktadır. Bu yönetmelikte “Pazar Araştırması Ödülleri” bundan sonra “Baykuş Ödülleri” olarak anılacaktır.

AMAÇ VE KAPSAM

Etkinliğin ana amacı; başarılı araştırma projelerini ödüllendirmektir. Bu ödül, araştırmanın iş süreçlerinde ve kararlarında yarattığı etki, katma değer ve araştırmanın önemini vurgulamak için tasarlanmıştır. Etkinliğin amacı, Türkiye araştırma sektörünün tanıtımını yapmak, araştırmanın iş sonuçlarına etkisini daha geniş kitlelere yaymak için bir platform oluşturmak, bununla birlikte araştırma şirketleri, araştırma verenler ve veri toplama şirketleri arasındaki ilişkileri geliştirmek, başarılı iş ortaklıklarını ödüllendirmektir.

2017 YILI ÖDÜL TAKVİMİ

Baykuş Ödülleri’ne bütün sektörlerden 1 Ocak 2015 - 15 Temmuz 2017 döneminde tamamlanmış araştırmalar katılabilir. Bir önceki Baykuş Ödüllerine başvuru yapmış, diskalifiye nedeniyle değerlendirmeye alınmamış projeler, yukarıda belirtilen proje dönemi tarihine uyması şartıyla yeniden başvuru yapabilir.

BAŞVURU DÖNEMİ 11 Temmuz - 11 Ağustos 2017
Uzatılmış Başvuru Dönemi 12 - 14 Ağustos 2017
Jüri Değerlendirme 16 - 17 Ağustos 2017
Ödül Töreni 13 Eylül 2017

A-ÖDÜL KATEGORİLERİ

1. Meraklı Baykuş

Şirketleri Anlayanlar (B2B Araştırmalar)
Hedef kitlesi tüzel kişilikler ve kurumlar olan, özel sektör veya kamu alanında iş sorunsallarını çözmek, performans takip etmek veya sektör dinamiklerini anlamak için yapılan araştırmalardır. Çalışmada isteğe bağlı olarak kantitatif verilerin neden-sonuç ilişkilerine inilebileceği gibi, sadece kalitatif olarak olaylar ve hikayeler üzerinden de sonuca gidilebilir.

2. Usta Baykuş

Çözüm Üretenler (Sorun Çözme Amaçlı Araştırmalar) 
Bu ödül, mevcuttaki belli bir iş sorununu çözmeye ya da iş geliştirmeye yönelik gerçekleştirilen araştırmaları kapsar. Bu kategoride değerlendirilecek projeler, sorunu ve sorunu gidermede hangi yöntemlerin kullanıldığını, hangi aşamalardan geçildiğini iyi bir şekilde tanımlamalıdır. Araştırma sonuçlarının pazarlama veya iletişim sorununu çözmede araştırma müşterisine sağladığı katkı ve sorunun çözümü açıkça anlatılmalı ortaya koyulmalıdır.

3. Vizyoner Baykuş

Yeni Ufukları Görenler (Yeni Bir Pazara Giriş / Lansman/Relansman Araştırmaları)
Bu ödül, araştırmanın yeni bir iş alanına girişte, ürün lansman ya da relansmanında veya marka konumlandırma ve yeniden konumlandırma alanında etkin kullanımını gösteren çalısmalara verilecektir. Ödüle kategori, ürün ve marka yönetimi alanlarında araştırmanın karar alma sürecinin bir parçası oldugunu ve bu süreci olumlu yönde şekillendirdiğini gösteren çalısmalar başvurabilir. Bu ödüle, araştırmayı bugünden yarını görebilen ve bu süreçte araştırmayı etkin bir şekilde kullanan projeler aday olabilirler.

4. İçgörülü Baykuş

Görünmeyeni Keşfedenler (İçgörü Geliştirme/Ortaya Çıkarma Araştırmaları)
Bu kategorideki ödüller güçlü, sağlam, gerçek içgörüleri yakalamış ve markanın/ürünün/firmanın yaşamına katkı sağlamış araştırma projelerine verilir. Bu ödüle aday olan araştırma çalışmalarının daha önceden tespit edilmemiş, gerilerde veya derinlerde kalmış tüketici tavır ve davranışlarına dair keşifleri veya unutulmuş ya da üstü örtülmüş ancak aslında yaşamaya devam eden inanışları ortaya çıkarmış olması önemlidir. Başvurularda bulguların nasıl yeni bir ürünün/hizmetin geliştirilmesine veya bir markanın konumlandırmasını değiştirmesine veya yeni pazarlama fikirlerine ışık tutmuş olduğunun açıkça anlatılmış olması gereklidir.

5. İnovatif Baykuş

Yöntem Değiştirenler (İnovatif Araştırma Yaklaşımlarının Kullanıldığı Araştırmalar)
Kalitatif ve kantitatif araştırma alanında yenilikçi araştırma yaklaşımlarıyla sektörün büyümesine ya da genişlemesine katkıda bulunan yenilikçi projeler bu kategoride değerlendirilecektir. Bu kategoride değerlendirilecek projeler, yeni yöntemlerini iyi bir şekilde tasvir etmeli ya da mevcut yöntemleri nasıl geliştirdiğini ortaya koyabilmelidir. Buna paralel olarak, ortaya konulan yeniliğin, araştırma müşterisine katkısı açıkça anlatılmalı, zaman ve finansal kaynakların verimli kullanıldığı ortaya konulmalıdır.

6. Sosyal Baykuş 

Toplumu Okuyanlar (Kamuoyu ve Sosyal Araştırmalar)
Bu ödül, toplum sorunlarını en iyi anlayan ve tanımlayan kamuoyu ve sosyal araştırma projelerine verilecektir. Bu kategoride değerlendirilecek projeler, araştırma konusunun ve sonuçlarının arasındaki bağlantıyı ortaya koymalıdır. Bu kategoride, sendikasyon çalışmalar için araştırma şirketi münferit olarak başvuru yapabilecektir. Bu kategoride değerlendirilecek araştırmaların kapsamı, toplumsal ve sosyal anlamda bir fayda ve hizmet sağlamalı.

7. Genç Baykuş

Genç Araştırmacılar (Genç Araştırmacıların Proje Yöneticisi Olduğu Araştırmalar)
Bu kategoriye TÜAD Tüzel Üyesi Araştırma Şirketleri'nde çalısan, 1988 ve sonrasında doğmuş olan araştırmacılar yönettikleri araştırma projeleri ile katılabilirler. Genç araştırmacılar eğer araştırma şirketinde çalışıyorsa mutlaka bir müşterisi ile bu kategoriye başvuru yapmalıdır. Bu kategoriye başvurulmuş projelerle başka bir kategoriye başvuruda bulunulamaz.

8. İnatçı Baykuş

Periyodik Araştırmalar, Paneller (3 Yıl Ve Daha Uzun Süreli Yapılan Periyodik Arastırmalar, Paneller)
Bu ödül, marka bilinirliği, marka algısı, reklam etkinliği, marka sağlığı, iç-dış müşteri memnuniyeti, kurumsal itibar vb. ile ilgili periyodik ölçüm yapan çalışmalara verilecektir. Bu ödüle başvuracak firmaların 3 yıl ve daha uzun süredir bu projeyi yaptıkları ve firmanın taktiksel ve/veya stratejik kararlarını şekillendirmede etkili olduğunu, böylelikle düzenli ölçümün önemini/değerini göstermesi beklenmektedir.

9. Akademik Baykuş

Akademi (Üniversite Bünyesinde Çalışan Akademisyenlerin Yaptıkları Araştırmalar)
Bu kategoriye, üniversite bünyesinde çalışan tam zamanlı akademisyenler son 4 yıl içinde SSCI / SCI ya da Ebsco, Proquest gibi uluslararası alan endekslerinde taranan akademik dergilerde yayımlanan makaleleriyle başvuruda bulunabilirler. Makalelerde kalitatif ya da kantitatif araştırma yöntemlerinin kullanılmış olması gerekmektedir. Bu projeler aksiyona yönelik ve uygulanabilir bulgular içermelidir.

B-KATILIM KOŞULLARI

B.1. Kimler Başvurabilir?

a. Baykuş Ödülleri’ne, TÜAD Tüzel Üyesi araştırma şirketleri, araştırmayı birlikte gerçekleştirdiği TÜAD Tüzel Üyesi ana veri toplama şirketi ve araştırma veren şirket ile birlikte başvuracaktır. Başvuru araştırma şirketleri tarafından yapılacaktır.

b. Aynı projeye ortak iş yapmış araştırmacılar beraber başvuru yapabilir. Örnek 1: C araştırma veren için (müşteriye), araştırmanın kalitatif kısmını A araştırma şirketi, kantitatif kısmını B araştırma şirketi beraber gerçekleştirmiştir, A+B araştırma şirketleri C müsterisi ile başvuru yapabilir. Örnek 2: Aynı lansman için ürün testini A araştırma şirketi, konumlandırma testini B araştırma şirketi gerçeklestirmis olabilir, A+B arastırma şirketleri bu ürün için beraber başvuru yapabilirler. Bu başvurularda A ve B araştırma şirketleri başvuru ücretinin %70’ni ayrı ayrı öder. (tek proje başvuru ücreti 1.200 TL + KDV’dir. Tek proje ile çoklu arastırmacı başvurusu durumunda her araştırma sirketi 840 TL+ KDV olarak başvuru ücreti öder)

c. Başvuru formunda proje ekiplerindeki kişilerin isimleri de yer alacaktır.

d. "Sosyal Baykuş" kategorisinde sendikasyon çalısmalar için Tüzel Üye Araştırma Şirketi münferit olarak başvuru yapabilecektir.

e. Baykuş Ödülleri'ne başvuru yapacak araştırma şirketleri ve araştırma şirketlerinin proje partneri olacak veri toplama şirketlerinin, 2017 yılı ve daha öncesine ait aidat borçlarının olmaması gerekmektedir. TÜAD'a aidat borcu olanlar başvuru yapamazlar.

f. Projelerinde veri toplama işini in-house yapmamış, dışarıdan bir veri toplama şirketi ile çalışmış olan araştırma şirketleri başvurularını iş ortağı olan veri toplama şirketi ile yapmak zorundadır.

B.2. Kaç Proje İle Başvurulabilir?

a. Bir araştırma şirketi, tek bir araştırma veren ile katılabileceği gibi birden fazla araştırma veren veya proje ile de katılabilir.

b. Araştırma veren şirketler de aynı şekilde birden fazla araştırma şirketi veya proje ile katılabilir.

c. Aynı proje ile birden fazla kategoride başvuru yapılabilir. Bu durumda başvurulan her bir kategori, farklı başvuru olarak değerlendirilir. Çoklu başvurularda her proje en yüksek puan aldığı kategoriden ödül alır. İstisnai durum: Genç Baykuş kategorisine basvurulan proje ile baska kategorilere basvuru yapılamaz.

B.3. Başvuru Formatı

d. Proje Künyesi formu: Bu formun eksiksiz ve doğru doldurulması çok önemlidir. Ödül alan projelerin adı, kategorisi ve proje ekipleri isimleri bu formda yazıldığı gibi takdim edilecektir. Künyede yer alan kategori ve proje adları “Proje Açıklaması Formu"yla aynı olmalıdır.

e. Proje Açıklaması’nın toplam sayfa sayısı, tüm grafikler dahil önlü arkalı olarak 5 yaprağı geçmemelidir. Önlü arkalı basım zorunludur, sayfa numarası eklenmelidir. Spiral, ciltleme ve dosyalama yapılmayacaktır. Formlar sadece sol üst köşeden zımbalanacaktır. Firma antetli kağıtları kullanılmamalıdır.

f. Başvuru belgeleri "Word" formatında "Tahoma" ile Türkçe yazılmalı ve 11 puntodan küçük olmamalıdır. 1,5 satır boşlugu kullanılmalıdır. (Bar, chart ve grafiklerde İngilizce ifadeler yer almamalı, bütün dokümanlar Türkçe hazırlanmalıdır.) İstenilen yerlerde renkli veya koyu font kullanılabilir.

g. Sayfalar tek sütün olarak kullanılmalıdır.

h. Proje Formu başlıgında yalnızca "Kategori Adı" ve "Proje Adı" yer almalıdır.

i. 2000 Kelimelik Proje Açıklaması kısmında kullanılacak görsellerde, grafiklerde, fotoğraflarda herhangi bir şirket (araştırma şirketi, araştırma veren, veri toplama şirketi) marka logosu, firma adı ve model/ürün adı logosu, amblemi, maskotu ve sloganı kesinlikle kullanılmamalıdır. Rakip isimleri açıkça belirtilmeden “rakip1, rakip 2” gibi anonim olarak kullanılabilir. Bunların formda kullanılması diskalifiye nedenidir.

j. Ön Kayıt Formu ve Proje Künyesi Formunda yer alan proje isimleri ve proje ekipleri aynı olmalıdır.

k. Veriler, grafik ve tablolarla gösterilebilir.

l.  Formların üzerinde yer alan proje açıklama kısımları 2000 kelimeye dahil değildir.

m. Ön Kayıt ve Katılım Ücreti: Ön Kayıt Formu online olarak web sitesi (www.baykusodulleri.org.tr) üzerinden doldurulmalı ve aşağıda belirtilmiş olan katılım ücreti havale/EFT ile ödenmelidir.

ÜCRETLER  
İlk Proje İçin 1200 TL + KDV
İlave Her Proje İçin 950 TL + KDV
12 - 14 Ağustos Dönemi
Teslim Edilen Projeler İçin
1700 TL + KDV
Akademik Baykuş
Kategorisi Başvuru Ücreti
Bedelsiz

Havale veya EFT için;
Türkiye Araştırmacılar Derneği İktisadi İşletmesi 
Garanti Bankası, Galatasaray Subesi: 068
Hesap No: 629 78 50 IBAN: TR25 0006 2000 0680 0006 2978 50

B.4. Başvurunun Geçerli Olması için Gerekenler

a. Yönetmelikte belirlenen formatta online doldurulmuş Ön Kayıt Formu
b. Proje Açıklaması (maksimum 2000 kelime)
c. Proje Künyesi Formu
d. Başvuru Taahhütnamesi Formu
e. Başvuru ücretinin yatırıldıgına dair banka dekontu
f.  Her bir proje 21 adet basılı doküman şeklinde hazırlanmalıdır. 21 adet olarak çogaltılan proje tek zarf içinde teslim edilmelidir.
g. Projeler en geç 11 Agustos 2017 tarihine kadar TÜAD’a imza karşılığı teslim edilir.
h. Projelerin son teslim süresini aşan başvuru sahipleri, uzatılmış başvuru süresi için belirtilen ücreti ödeyecektir.

C-PROJE İÇERİĞİ

Proje Açıklaması (maksimum 2000 kelime, önlü-arkalı 5 adet A4 sayfa)

C.1 Tavsiye Ederiz:

a. Başvuru dosyanızı hazırlamadan önce TÜAD Baykuş Ödülleri web sitesinde (www.baykusodulleri.org.tr) bulunan, daha önceki yıllara ait ödül alan projeleri okumanızı tavsiye ederiz.
b. Jüri, her biri kendi alanında uzman ve araştırma konusunda yetkin kişilerden oluşmaktadır. Ancak hepsi ileri araştırma terminolojisine aşina olmayabilir. Dolayısıyla anlasşır bir başvuru olduğundan emin olun.
c. Jüri, her bir projeyi değerlendirirken kısıtlı bir zaman ayırdığı için projelerde kısa ve net cümleler kurmanızı öneririz. Kullandığınız dilin yalın olmasına dikkat edin.
d. Projenizi değerlendirmek için gereken tüm bilgilerin başvurunuzda yer almasına özen gösterin. Eksik bilgi projenizin elenmesine sebep olabilir.
e. Başvurularınızda “sektördeki en iyi proje”, “daha önce kimsenin yapmadığı” tarzında abartılı ifadelerden kaçının. Verinizi sunarken şeffaf olun.
f. Başvurularınızda, projenizin başarısını kanıtlayan bilgileri (sonuç önerileri, alınan aksiyonlar ve sonuçlar vb.) yazmanız son derece önemlidir. Neden – sonuç ilişkisini net olarak ortaya koyun
g. Başvuru dosyanızı tamamlayınca projenizi bilmeyen birine okutun. Alacağınız geri bildirimlere göre anlaşılmayan bölümleri gözden geçirin.

C.2 İçerik Hakkında

a. Araştırmanın Tasarımı (türü, metodu, hedef kitle vs)
Bu bölümde araştırmanın iş hedeflerini ve amacını açıklayınız. Araştırmanın künyesini giriniz (Evreni, hedef kitlesi, örneklem seçimi, yöntemi ve yöntem seçim nedeni, hata payı, hangi tarihler arasında yapıldığı)

b. Bulgular ve İçgörüler
Araştırma kapsamında yapılan analizler, elde edilen ana bulgular ve yorumlar, analizlerin uygunlugu, bulguların anlamlılığı, sonuçların araştırmanın amacıyla doğrudan ilişkisi. Elde edilen iç görüler.

c. Öneriler ve Aksiyonlar
Araştırma bulguları doğrultusunda aksiyon önerilerinin yapılması ve bu önerilerin açıklığı, ihtiyaçlara uyugunluğu, uygulanabilirliği ve varsa araştırmanın müşteri tarafından hangi süreçlerde kullanıldığı, alınan aksiyonları ve bu aksiyonların iş sonuçlarına etki etmesi için yeteri kadar zaman geçmişse, iş sonuçlarına etkisini yazınız. İş sonuçları araştırma hedefleriyle ve araştırma bulgu ve önerileriyle ilintili olmalıdır. 

D-BAYKUŞ JÜRİSİ KİMLERDİR?

a. TÜAD Başkanı ve 2 Sektörel Dernek Başkanı (3), 2 Akademisyen, 1 Medya Temsilcisi, 1 Danışman, 2 Araştırma Şirketi Temsilcisi, 1 Veri Toplama Şirketi Temsilcisi, 1 Baykuş Ödülleri Komitesi Üyesi ve 4 Yönetim Kurulu Üyesi (3 Araştırma + Veri Toplama Temsilcisi), ve ayrıca farklı sektörlerden 6 Araştırma Veren olarak 21 kişiden oluşur.

b. TÜAD, Baykuş Ödülleri Jürisi'nde yer almak isteyen TÜAD Tüzel Üyesi Araştırma Şirketleri ve Veri Toplama Şirketlerine bir davet mektubu gönderir. Jüri olmak isteyen TÜAD Tüzel Üyesi Araştırma Şirketleri ve Veri Toplama Şirketleri'nden jüri olmak istediklerini belirtenler arasından yönetim kurulu ve adayların huzurunda çekilecek kura yöntemi ile Araştırma Şirketi ve Veri Toplama Şirketi jürileri belirlenir. Jüri olmak isteyen TÜAD Tüzel Üyesi Şirketler kura çekimine katılmak için kurumlarından sadece bir isim verebilir. Kura ile belirlenen TÜAD Tüzel Üyesi Araştırma Şirketleri ve Veri Toplama Şirketlerinden 2016 yılı Baykuş Ödülleri Jürisinde yer alanlar 2017 yılı jürisinde yer alamayacak, firmalarından Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi, Firma Ortağı pozisyonlarında olan başka bir isim bildireceklerdir.

c. Araştırma Şirketleri ve Veri Toplama Şirketlerinden belirlenecek jüri adaylarında, daha önce TÜAD Etik Kurulu ve/veya TÜAD Disiplin Kurulu'nda haklarında işlem yapılmamış olması, TÜAD Tüzel Üyesi olan diĞer şirketlerle hukuki bir uzlaşmazlık içinde olmaması koşulu aranır.

d. Ödül Yönetmeliğinin uygulanması, değerlendirme çalışmalarının düzgün ve sağlıklı işleyisinden Jüri Başkanı sorumludur.

e. Jüri Üyeleri bir kategori süresinde oylamayı terk edemezler, ayrılmaları gerekiyorsa o kategorinin oylaması başlamadan ayrılmalıdırlar.

f. Tüm Jüri Üyeleri gizlilik anlaşması imzalar, projelerin gizliliğini korunur.

g. Jüriye, TÜAD Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder.

h. Araştırma Şirketleri ve Veri Toplama Şirketleri'nden katılan Jüri Üyeleri her yıl yenilenir. (TÜAD Başkanı hariç)

E- DEĞERLENDİRME VE JÜRİ ÇALISMA YÖNTEMİ

KRİTERLER:
Ağırlıklandırmalar:
KRİTERLER BAŞARI AĞIRLIKLANDIRMA 
İnovatif, Sosyal, İnatçı,
Akademik
Kategorileri
Usta, İçgörülü, Vizyoner,
Genç, Meraklı
Kategorileri
Araştırma Tasarımı %40 %30
Bulgular & İçgörüler %35 %40
Öneriler & Aksiyonlar %25 %30

İçerik:
A. Başvurulan projede aşagıdaki kriterlerin olup olmadığına bakılacak, kriterlerin değerlendirmedeki ağırlıkları farklı olacaktır.

B. "Sosyal Baykuş" kategorisine (6. kategori) yapılan başvuruların iş sonuçları ve aksiyonlar değerlendirmesinde, araştırmanın basında yer alması, farkındalık yaratması, araştırma sonuçları baz alınarak projeler üretilmesi vb. kriterlere bakılacaktır.
 
1. Araştırma Tasarımı

a. İş hedefleri ve araştırmanın arka planı
b. Araştırma amacı ve tasarımın uygunlugu
c. Araştırma kurgusu (yöntem, örneklem, vs)
d. "İnovatif Baykuş" Kategorisi için, inovatif yaklaşım kullanımı (kullanılan yöntemin farklılığı, yeniliği, araştırma dünyasına getirdiği yeni düşünce, yarattığı değer, tasarım süreci)
e. "Sosyal Baykuş" kategorisi için masa bası çalışması, istatistiki veriler kullanılması

2. Bulgular & İç görüler
a. Araştırma bulgularının, iş hedeflerine ve araştırma amacına uygunluğu
b. Bulguların açık, net ve anlaşılır şekilde sunulması
c. Veri, grafik, tablo ve görsellerle desteklenmesi, anlatılması
d. Bulguların içgörüye dönüştürülmesi
e. "Sosyal Baykuş" kategorisi için araştırmanın masa başı bulgular kullanılarak desteklenmesi

3. Öneriler & Aksiyonlar
a. Araştırma sonucunda getirilen öneriler
b. Bu önerilerin açıklıgı, netliği
c. Önerilerin iş ihtiyaçlarına uygunluğu
d. Araştırma sonuçlarının kısmen veya tamamen iş planında ve karar verme süreçlerinde kullanımı
e. Araştırmanın aksiyon planını yönlendirmesi
f.  Alınan aksiyonların, iş sonuçlarına etki etmesi için yeteri kadar zaman geçmişse, iş sonuçlarına etkisi yazılır.

Yöntem:
  • Jürinin  değerlendirme süresi 2 gündür.
  • Jüri Üyeleri kendilerinin ve rakiplerinin projelerine puan veremez. Bu şartın sağlanması için, başvurular jüri yapısına göre öncesinde incelenir ve bir matriks tablo hazırlanır. Bu tabloda, kendi projesine ve rakip projelere ödül veremeyecek jüri üyeleri sisteme öncesinde tanıtılır. Oylama esnasında, tüm jüriler, her projeyi okur ve puan verir, eger oylamaması gereken bir proje ise sistem, verilen puanı otomatik olarak sıfırlar. Okunan projenin hangi firmaya veya rakibe ait oldugu anlaşılmaması için jüriler her projeyi oylar.

E-1. Değerlendirme:

a. Jüri, değerlendirmeler için iki gün toplanır, elektronik oylama sistemi ile değerlendirme yapılır.

b. Her jürinin tüm projelere verdiği puanların ortalaması ve bu puanların standart sapması bulunur. Her bir puanın o ortalamadan farkı hesaplanır ve standart sapmasına bölünür. Böylelikle jüri puanları %95 olasılıkla -3 ve +3 arasında değişecektir. Bu hesaplama yöntemi ile jüri puanları standardize edilmiş olacaktır. Bu standardizasyon işleminden sonra eğer -3 ve +3 arasına düşmeyen uç değerler (outlier) söz konusuysa sistem, bu uç değerleri her jürinin outlier olan en yakın değeri ile değiştirir. Veriler standardize edildikten sonra her bir kritere verilen puan tanımlanan başarı ağırlıklandırması hesaplanır ve proje puanı belirlenir. Her kategorinin puanları kendi içinde yüksekten alçağa göre dizilir. En yüksek puana altın verilir, ancak ikinci ve üçüncü puanlar en yüksek puandan 0.15 puandan daha az fark varsa onlar da altın almaya hak kazanır. Bu ölçek içinde kalmayan ilk en yüksek proje gümüş alır ve aynı sistemle gümüş ve bronz ödüller belirlenir. Bir projenin altın ödül alabilmesi için 0.50 ve üzerinde, gümüş alabilmesi için 0.35 ve üzeri, bronz alabilmesi için 0.20 ve üzeri puan alması gereklidir.

c. Projeler, eş zamanlı olarak jürinin tamamı tarafından değerlendirilir.

d. Projeler, kategorilere göre ayrılır ve düzenlenir. Birden dokuza kadar olan kategori sıralaması kura usulü ile yer değiştirilir. Bu aşamada jüri her bir kategori 3 ana kritere göre değerlendirme yapar. Değerlendirmeler 5-100 arasında puanlama ile yapılır.  

e. Puanlama sisteminin ağırlıklandırması yukarıdaki tabloda belirtildigi gibidir.

f. Her projenin verilen puanlarının ağırlıklı ortalaması alınarak bulunur.

g.Her kategoride altın, gümüş ve bronz ödül verilebilir. Aynı kategoride birden fazla aynı tür ödül verilebilecegi gibi, puanlamaya göre hiç ödül verilmeyebilir de.

E-2. Ödüllendirme:

a. Ödül, araştırma veren şirkete, ana veri toplama şirketine ve araştırma sşrketine olmak üzere birer adet (beher proje için toplam 3) adet verilir.

b. Her kategoride altın, gümüş ve bronz ödül verilebilir. Kategorilerde ilgili puanı alabilen proje olmadıgı takdirde ödül verilmeyebilir.

F-DİSKALİFİYE NEDENLERİ

a. Formların katılımcılar tarafından istenilen formatlarda hazırlanmamış olması, belirtilen kelime ve sayfa sayılarının aşılmış olması ve eksik doldurulmuş olması.

b. Projeye konu olan taraflarının izinlerinin alınmamış olması.

c. El yazısıyla veya düşük kaliteyle doldurulmuş formlar, abartılı dille veya bozuk Türkçe ile yazılmış formlar.

d. Sonuçlara ilişkin kaynak gösterilmemesi veya kanıtlanamaması durumu. Tüm veriler, savlar ve durum tanımları belirgin ve başvurulabilir bir kaynağa dayanmalıdır. Jüri, belirtilen kaynaklardan veri doğrulama hakkını saklı tutar. Kaynaklar, katılım formunun ilgili sayfasında dipnot olarak yer almalı.

e. Proje Açıklaması'nın toplam sayfa sayısı, tüm grafikler dahil önlü arkalı olarak 5 yaprağı geçmemelidir. Önlü arkalı basım zorunludur, sayfa no eklenmelidir. Spiral, ciltleme ve dosyalama yapılmayacaktır. 2000 Kelimelik Proje Açıklaması sadece sol üst köseden zımbalanacaktır. Firma antetli kağıtları kullanılmamalıdır.

f. Başvuru belgeleri "Word" formatında "Tahoma" ile Türkçe yazılmalı ve 11 puntodan küçük olmamalıdır. 1,5 satır boslugu kullanılmalıdır. (Bar, chart ve grafiklerde Ingilizce ifadeler yer almamalı, bütün dokümanlar Türkçe hazırlanmalıdır)

g. Sayfalar tek sütun olarak kullanılmalıdır.

h. 2000 Kelimelik Proje Açıklaması kısmında kullanılacak görsellerde, grafiklerde, fotoğraflarda herhangi bir şirket (arastırma sirketi, arastırma veren, veri toplama sirketi) marka logosu, firma adı ve model/ürün adı logosu, amblemi, maskotu ve sloganı kesinlikle kullanılmamalıdır. Rakip isimleri açıkça belirtilmeden “rakip1, rakip2” gibi anonim olarak kullanılabilir. Bunların formda kullanılması diskalifiye nedenidir. 

G-BİLGİ DOSTU BAYKUŞ ÖZEL ÖDÜLÜ

Yönetim Kurulu'nun belirlediği, araştırma sektörüne değer veren, katkı sağlamış kisilere verilir. Ödül, Yönetim Kurulu Kararı ile verilir Jüriye sunulmaz.

H-KURALLAR

a. Başvurular, araştırma sirketi, veri toplama şirketi ve araştırma veren şirket ortaklığında yapılır. Katılım Formunda, başvurunun tüm sorumluluğunu üstlenecek birincil irtibat kişisinin belirtilmesi zorunludur.

b. Baykuş Ödülleri için aday olan projelerin geliştirilmesinde, yürütülmesinde ve bulgularının yorumlanmasında Reklam Ajansı, Medya Ajansı, Dijital Ajans, PR Ajansı, Danışmanlık Şirketi vb. türden kurumlar ile iş birlikleriniz olduysa, projenize ne tür bir katkı sagladıklarını 2000 Kelimelik Proje Açıklaması kısmında belirtiniz.

c. "Sosyal Baykuş" kategorisinde sendikasyon çalısmalar için Tüzel Üye araştırma şirketi münferit olarak başvuru yapabilecektir.

d. Birincil irtibat kişisi, projeye katılmış olan tüm tarafların onayını almakla yükümlüdür.

e. Aynı proje ile birden fazla kategoride başvuru yapılabilir. Bu durumda başvurulan her bir kategori, farklı başvuru olarak değerlendirilir. Çoklu başvurularda her proje en yüksek puan aldığı kategoriden ödül alır. Genç Baykuş kategorisi için bu kural uygulanmaz. Genç Baykuş Kategorisine başvurulan proje ile başka kategorilere başvuru yapılamaz.

f. Jüri, uygun gördüğü takdirde yapılan başvurunun kategorisini değiştirme hakkına sahiptir.

g.Jürinin kararı kesindir, taraflarla tartışmaya açık değildir.

h.Başvuru, Jüriye incelenmek üzere ek belge isteme iznini verir.

i. Başvurular 11 Ağustos 2017 tarihine kadar tamamlanmalıdır.

j. Tüm projeler gizlilik esasına göre korunur ve saklanır. Ödül sonuçları belli olduktan sonra, proje sahibinin izni ile yayınlanabilir. Jüri değerlendirme süreci bittikten sonra basılı dokümanlar imha edilir.

J-GİZLİLİK

a. Projelerdeki bilgiler, jüri üyelerince gizli tutulur. Projelerin içerigi Jüri Üyeleri dısında hiç kimseyle paylaşılmaz. Proje malzemeleri herhangi bir nedenle değerlendirme salonundan dışarıya çıkarılamaz.

b. Jüri Üyeleri değerlendirme çalısmaları öncesinde gizlilik kurallarına uyacaklarına dair yazılı olarak beyanda bulunur.

c. Tüm başvuru sahipleri, ödül kazanmaları durumunda ödül sonuçlarının ve ödüllerin web sitesinde yayınlanması ve kamuoyu ile paylasılmasını kabul eder ve bu şartı katılım formunda imzalayarak beyan eder.

d. Araştırma şirketi, veri toplama şirketi ve araştırma veren kazandığı ödül hakkında yayınlayacağı tüm metinleri Türkiye Araştırmacılar Dermeği ile paylaşmalıdır.


ÖDÜL KATEGORİLERİ YÖNETMELİK DEĞERLENDİRME SPONSORLAR BAŞVURU ÖDÜL GECESİ ÖDÜLLER GALERİ İLETİŞİM
Baykuş Ödülleri© Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin tescilli markasıdır.
Tüm hakları saklıdır.